novinky z prostředí

 • Kurz vysokoškolské pedagogiky

  Určeno pedagog. pracovníkům a doktorandům TUL (kontakt: Ing. Marie Židů, http://www.cdv.tul.cz/mod/resource/view.php?id=28&page=2)

  10. února 2015| celý článek

 • Dohoda upravující překážku v práci z důvodu částečné nezaměstnanosti

  Dne 26.6.2014 byla podepsána s OZO Dohoda upravující překážku v práci z důvodu částečné nezaměstnanosti.

  30. června 2014| celý článek

 • Příkaz kvestora č. 2/2014 Pravidla odměňování pro pracoviště Kolejí a menz

  S účinností od 1.7.2014 jsou upravena pravidla odměňování pro všechna pracoviště Kolejí a menz.

  30. června 2014| celý článek

 • MŠ TUL - PŘIHLÁŠKA

  MŠ TUL - PŘIHLÁŠKA

  10. března 2014| celý článek

     >>>
T-INTRA informuje zaměstnance Technické univerzity v Liberci o organizačních a personálních záležitostech, vnitřní legislativě nebo o novinkách k projektům.
 • objednávky do menzy
 • VEMA
 • Najdete nás na facebooku