novinky z prostředí

 • Kurz vysokoškolské pedagogiky

  Určeno pedagog. pracovníkům a doktorandům TUL (kontakt: Ing. Marie Židů, http://www.cdv.tul.cz/mod/resource/view.php?id=28&page=2)

   

  CDV přijímá do 30.4.2015 přihlášky na Kurz vysokoškolské pedagogiky, akreditovaný mezinárodní organizací IGIP (Internationale Gesellschaft für Ingenieurpädagogik = mezinárodní organizace inženýrů – učitelů technických předmětů).

  Pokud se do konce dubna přihlásí minimálně 15 zájemců, bude podán do institucionálních rozvojových plánů TUL projekt na úhradu školného v kurzu.

  Výuka je v rozsahu čtyř semestrů a je zakončena obhajobou závěrečné práce a odbornou rozpravou.

  Úspěšní absolventi získají Osvědčení o absolvování studia. Absolventi z technických oborů (s výjimkou ekonomických oborů) si po ukončení studia mohou zažádat o certifikát IGIP (mezinárodně uznávaný titul Ing-Paed IGIP  inženýrů – učitelů technických předmětů).

  10. 02. 2015|

     
T-INTRA informuje zaměstnance Technické univerzity v Liberci o organizačních a personálních záležitostech, vnitřní legislativě nebo o novinkách k projektům.
 • objednávky do menzy
 • VEMA
 • Najdete nás na facebooku