novinky z prostředí

  • Upozornění ŘO OP VK na nutnost respektování a dodržování autorského zákona

    ŘO OP VK důrazně upozorňuje příjemce na to, aby při tvorbě učebních, studijních, vědeckých či jiných materiálů/výstupů  dodržovali autorský zákon a práva z něj vyplývající.

    Konkrétní informace naleznete ZDE

    15. 01. 2015|

     
T-INTRA informuje zaměstnance Technické univerzity v Liberci o organizačních a personálních záležitostech, vnitřní legislativě nebo o novinkách k projektům.
  • objednávky do menzy
  • VEMA
  • Najdete nás na facebooku